ANH TRAI TÂY HÁT BOLERO CỰC HAY – MV MƯA BONG BÓNG

Anh Trai Tây Hát Bolero Cực Hay – MV Mưa Bong Bóng Anh nào là anh trai tây dô nhận hàng nà. Sang , không sến, tình cảm nhưng không sướt mướt dù nước nôi lên láng
Mỗi Khi về Việt Nam. Anthony lại đến Báu Studio thực hiện CD. Giới thiệu cùng mọi người CD Vol 5

Full CD Vol 5 :

Full CD :

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
.
.
.
.