Khách hàng đầu tiên thu âm đến CD Vol 8

Khách hàng đầu tiên thu âm đến CD Vol 8

Khách hàng thu âm nhanh nhất 
Khách hàng đầu tiên thu đến CD 8. CD 8 vừa xong 10-6 . tuần sau bay vô làm tiếp cái 9 . Bay từ Nha Trang vào từ 9h sáng đến 18h bay về là có 1 cái CD từ 12 – 14 bài. e quỳ đây thánh thu ạ. Thu chơi cho vui mà bi giờ gửi hình đang hát ở Đồng Dao là sao ta?

Bắt đầu thu từ năm 2013 đến cái cd thứ 5 thì alo hỏi mình học chỗ nào, ok chỉ . Thế là đi học , ko biết làm sao mà giờ thấy hát ở Đồng Dao lun ùi ( chứ hok phải ở Trống Đồng là Đồng Trống đâu nhoa ) .
Đừng ai thấy lạ là chưa up Cd nào của thánh này lên nhóe. có lý do – hạ hồi phân gỉai

Hình Nhật Lan đang biểu diễn tại phòng trà Đồng Dao :

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
.
.
.
.