BÌA CD HANDMADE ĐỘC QUYỀN – TẶNG THIẾT KẾ VÀ BỘ CD KHI THỰC HIỆN ALBUM

DESIGNER : KTS VƯƠNG THÚY NGÂN

BÌA CD HANDMADE ĐỘC QUYỀN – TẶNG THIẾT KẾ VÀ BỘ CD KHI THỰC HIỆN ALBUM

DESIGNER : KTS  VƯƠNG THÚY NGÂN

Bìa CD Album đã thực hiện : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1455898997804795&type=1&l=b9f4656ca3

 

.
.
.
.