Khách Hàng Thu Âm Nhiều Nhất tại Báu Studio

Khách Hàng Thu Âm Nhiều Nhất tại Báu Studio Anh Hoàng Minh Đức – đến từ nước Đức. Mỗi lần về Việt Nam thu 1 CD từ 2010 đến nay đã được 9 CD. CD VOl 10 dự tính sẽ là 1 Album Những Ca Khúc Giáng Sinh 2019 ? Vol 8 : Hạnh Phúc Đơn Côi – Click nghe trên Youtube

Khách Hàng Thu Âm Nhiều Nhất  tại Báu Studio

Anh Hoàng Minh Đức – đến từ nước Đức. Mỗi lần về Việt Nam thu 1 CD từ 2010 đến nay đã được 9 CD. CD VOl 10 dự tính sẽ là 1 Album Những Ca Khúc Giáng Sinh 2019 ?

Vol 8 : Hạnh Phúc Đơn Côi – Click nghe trên Youtube

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
.
.
.
.