Ca sỹ Phan Mạnh Quỳnh thu âm và quay MV tại NB Studio

Ca sỹ Phan Mạnh Quỳnh thu âm và quay MV tại NB Studio

 

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
.
.
.
.