CD Vol 3 – Phạm Ngọc Lang. Thể Loại : Bolero
Khách hàng kiên nhẫn nhất : bắt đầu thu âm từ năm 2012 . Với phương châm chậm mà chắc đến nay Mr Lang cũng đã thực hiện được chừng [...]
Read More
DVD Bolero Mỹ Tiên – Lòng Mãi yêu Thương
3/ CD HOÀNG THY – TRĂM NĂM KHÔNG QUÊN ( thu từ 2011 – 2016 ) 4/ CD Bolero Nhật Duy Võ – Cảm Ơn – Vol 2 5/  CD NẾU EM ĐƯỢC [...]
Read More
.
.
.
.