1Quá Khứ Nhạt Màu BEAT – Báu Studio
2Quá khứ anh không thể quên BEAT – Báu Studio
3Qua cơn mê BEAT – Báu Studio
4Qua cơn mê BEAT – Báu Studio
5Quỳnh Thuận trám tim tôi BEAT – Báu Studio
6Quỳnh Thuận quê tôi BEAT – Báu Studio
7Quên người đã quá yêu BEAT – Báu Studio
8Quên Nghĩa Quên Tình BEAT – Báu Studio
9Quên em là ai BEAT – Báu Studio
10Quên em đi BEAT – Báu Studio
11Quên Em Anh Không Thể BEAT – Báu Studio
12Quên đi tình xưa beat Báu Studio
13Quên đi một cuộc tình beat Báu Studio
14Quên đi hết đam mê remix beat Báu Studio
15Quên đi giấc mơ beat Báu Studio
16Quên Anh Trong Từng Cơn Đau Beat Báu Studio
17Quên Anh Trong Từng Cơn Đau Beat Báu Studio
18Quên Anh Em Mới Có Hạnh Phúc Beat Báu Studio
19Quên beat Báu Studio
20Quên beat Báu Studio
21Quay về còn kịp beat Báu Studio
22Quay lưng mà đi beat Báu Studio
23Quay Lại Beat Báu Studio
24Quay lại ngày chưa yêu beat Báu Studio
25Quẩy Hết Ga Tiệc Vui Mới Đã Beat Báu Studio
26Quảng Nam Quê Hương Tôi Beat Báu Studio
27Quá yêu beat Báu Studio
28Quá khứ vẫn là quá khứ beat Báu StudiO
29Quá Khứ Nhạt Màu Beat Báu Studio
30Quá khứ anh không thể quên beat Báu Studio
31Qua cơn mê BEAT Báu Studio
32Qua cơn mê BEAT Báu Studio
33Qua cơn mê beat Báu Studio
34Quỳnh Thuận trám tim tôi beat Báu Studio
35Quỳnh Thuận quê tôi beat Báu Studio
36Quy luật tình yêu beat Báu Studio
37Quốc ca remix beat Báu Studio
38Quên người đã quá yêu beat Báu Studio
39Quên Nghĩa Quên Tình Beat Báu Studio
40Quên em là ai Hoàng Khánh Dũng beat
41Quên em đi Hồng Ngọc beat
42Quên Em Anh Không Thể Lâm Chấn Hải Beat
43Quên đi tình xưa Nhat Quan beat
44Quên đi thói quen Quỳnh Nga beat
45Quên đi một cuộc tình Akio Lee beat
46Quên đi hết đam mê remix Lâm Onbi beat
47Quên đi giấc mơ Blue Duy Linh beat
48Quên Anh Trong Từng Cơn Đau Kim Jun See Beat
49Quên Anh Trong Từng Cơn Đau Hoàng Tuấn Beat
50Quên anh nhé Dương Thiên Minh beat
51Quên Vũ Bảo beat
52Quên Cao Thái Sơn beat
53Quê tôi BEAT Diễm Sương ft Hương Giang ft Tú Quyên Báu Studio
54Quay về đi beat Báu Studio
55Quay về còn kịp beat Báu Studio
56Quay lưng mà đi beat Báu Studio
57Quay lưng mà đi beat Báu Studio
58Quay Lại Beat Báu Studio
59Quay lại ngày chưa yêu beat Báu Studio
60Quẩy Hết Ga Tiệc Vui Mới Đã Beat Báu Studio
61Quảng Nam Quê Hương Tôi Beat Báu Studio
62Quán vắng một mình BEAT Báu Studio
63Quá yêu beat Báu Studio
64Quà tặng Giáng Sinh remix beat Báu Studio