Menu

MV Tình Còn Thấp Thoáng Mưa Bay

Giới thiệu sáng tác mới , tác giả canh đúng mùa mưa, đợi trời mưa mới bắt đầu hòa âm phối khí và quay clip cho nó tông xẹt tông …
MV Tình Còn Thấp Thoáng Mưa Bay – Ái Linh 
Sáng tác : Ngô Nguyễn