KTS Xuân Huy : từ 2016 – Hát Rap Hay Mà Bolero Cũng Hay

Kh KTS Xuân Huy : thu âm từ 2016 – 1 giọng hát đẹp cá tính. Bolero cũng mùi mà rap cũng hay:

Ca khúc : Tao Cần
Rapper : Xuân Huy

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.