Giải Nhì và 3 Cuộc Thi KTS IDOL – Tuyết Trinh & Phi Vinh

Giải Nhì Cuộc Thi KTS IDOL – Tuyết Trinh với ca khúc Chiều Lên Bản Thượng :

Giải 3 Cuộc Thi KTS IDOL – Phi Vinh với ca khúc : 12 giờ

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
.
.
.
.