Vo LE Vy- Phong thu am TP Hcm 400

Chim Sẻ Tóc Xù – Võ Lê Vy – Từ 2012 ” Phòng thu chất. Rất chi là hài lòng. Đặc biệt ông bà chủ khùng bá đạo. Mà khoái bà chủ hơn :))

Chim Sẻ Tóc Xù –  Võ Lê Vy  :  ” Phòng thu chất. Rất chi là hài lòng. Đặc biệt ông bà chủ khùng bá đạo. Mà khoái bà chủ hơn :)) ” Nghe CD mới thu – Click Nghe Tại Đây.  Thu âm từ 2012 – nay

https://youtu.be/KfhMJscnDS0

Full CD Vol 1 :

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.