Menu

Tổng hợp Giọng Hát Hay Hàng Tuần 214 bài

Giọng Hát Hay Tuần 3 tháng 8 -2017 Người Tình Mùa Đông Guitar Version


Giọng Hát Hay Tuần 2 tháng 8 -2017 Kính Mến Thầy – Thanh Hà

Giọng Hát Hay Tuần 4 tháng 2 -2017 Vùng lá Me Bay – Mỹ Tiên

Giọng Hát Hay Tuần 3 tháng 2 -2017 Chuyện Tình Không Dĩ Vãng :

Giọng Hát Hay Tuần 2 tháng 2 -2017 Thùy Dung – Duy AN . Giáo Đường Im Bóng

Giọng Hát Hay Tuần 4 tháng 1 -2017 Mỹ Tiên – Lòng Mãi Yêu Thương

Giọng Hát Hay Tuần 3 tháng 1 -2017 Calven Diệp – Phía Sau Một Cô Gái :

Tuyển Chọn Giọng Hát Hay Những Tuần trước đây :