Thiết Kế Set Up Recording Studio – Đào Tạo – Chuyển giao công nghệ .
Khảo sát , lên bảng vẽ , thiết kế , thi công , set up , hoàn thiện, nghiệm thu . Vui lòng liên hệ : 0915454144 để được tư vấn
Hình ảnh phòng thu âm :

Chí Tài Tại PTAGR