Phương Pháp giúp bạn hát hay – phần 2 . Tư thế khi hát –…
Trong ca hát, tư thế cũng đóng một phần quan trọng quyết định chất lượng giọng hát của bạn. Cho dù là đứng hay ngồi, bạn cũng cần luyện tập [...]
Read More
.
.
.
.