Giọng hát hay tuần 4 tháng 6 – 2019: Yes I Do – Huỳnh Như Ft Hân

Giọng hát hay tuần 4 tháng 6 – 2019: Yes I Do – Huỳnh Như Ft Hân

Giọng hát hay tuần 4 tháng 6 – 2019: Sau tất Cả – Thy Ngân

Giọng hát hay tuần 4 tháng 6 – 2019: Sau tất Cả – Thy Ngân

Giọng hát hay tuần 4 tháng 6 – 2019: Ân Điều Lặng Thầm Trong Anh – Quang Tín

Giọng hát hay tuần 4 tháng 6 – 2019: Ân Điều Lặng Thầm Trong Anh – Quang Tín

Giọng hát hay tuần 4 tháng 6 – 2019: អណ្ដតអត់ឆ្អឹង – Sơn Lai

Giọng hát hay tuần 4 tháng 6 – 2019: អណ្ដតអត់ឆ្អឹង – Sơn Lai

Sáng tác mới : Mùa Hạ Cuối Cùng – Võ Lê Vy – Guitar Acoustic

Giọng hát hay tuần 4 tháng 6 – 2019: Mùa Hạ Cuối Cùng – Võ Lê Vy

Giọng hát hay tuần 4 tháng 6 – 2019: Trong Ánh Mắt Giai Nhân – Võ Lê Vy

Giọng hát hay tuần 4 tháng 6 – 2019: Trong Ánh Mắt Giai Nhân – Võ Lê Vy

Giọng hát hay tuần 3 tháng 6 – 2019: Tonight – Mr Tuấn

Giọng hát hay tuần 3 tháng 6 – 2019: Tonight – Mr Tuấn

Giọng hát hay tuần 3 tháng 6 – 2019: FROM RUSSIA WITH LOVE – Mr Tuấn

Giọng hát hay tuần 3 tháng 6 – 2019: FROM RUSSIA WITH LOVE – Mr Tuấn

Giọng hát hay tuần 3 tháng 6 – 2019: Mẹ Tôi – Minh Thành

Giọng hát hay tuần 3 tháng 6 – 2019: Mẹ Tôi – Minh Thành