Giọng hát hay tuần 4 tháng 12- 2017: Xin Làm Người Xa Lạ – Tùng…
Giọng hát hay tuần 4 tháng 12- 2017: Xin Làm Người Xa Lạ – Tùng Tâm Nguyễn  
Read More
Giọng hát hay tuần 3 tháng 12-2017: Cát Bụi – Hướng Lê Văn
Giọng hát hay tuần 3 tháng 12-2017: Cát Bụi – Hướng Lê Văn
Read More
Giọng hát hay tuần 2 tháng 10-2017: Bống Bống Bang Bang – Tốp Ca 10…
Giọng hát hay tuần 2 tháng 10-2017: Bống Bống Bang Bang – Tốp Ca 10 người  
Read More
Giọng hát hay tuần 1 tháng 12-2017: Bóng Dáng Nụ Cười – Anthony Nguyễn
Giọng hát hay tuần 1 tháng 12-2017: Bóng Dáng Nụ Cười – Anthony Nguyễn
Read More
Giọng hát hay tuần 4 tháng 11-2017: Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng – Ver…
Giọng hát hay tuần 4 tháng 11-2017: Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng – Ver Nam . Singer : Ken Trần
Read More
Giọng hát hay tuần 3 tháng 11 – 2017: Rung Khúc Tình Sầu – Đức…
Giọng hát hay tuần 3 tháng 11 – 2017: Rung Khúc Tình Sầu – Đức Piagio
Read More
Giognj hát hay hàng tuần: Chuyến Đò Vỹ Tuyến – Ngọc Ly
Giognj hát hay hàng tuần: Chuyến Đò Vỹ Tuyến – Ngọc Ly
Read More
Giọng hát hay tuần 4 tháng 10-2017: VN Suddenly – Tu Hanh Van
Giọng hát hay tuần 4 tháng 10-2017: VN Suddenly – Tu Hanh Van
Read More
Giọng hát hay tuần 3 tháng 10-2017: Đã Từng yêu Em – Thúy Vân
Giọng hát hay tuần 3 tháng 10-2017: Đã Từng yêu Em – Thúy Vân
Read More
Giọng hát hay tuần 2 tháng 10 – 2017: Nếu Còn Là Người Tình –…
Giọng hát hay tuần 2 tháng 10 – 2017: Nếu Còn Là Người Tình – Ngọc Trâm
Read More
Recent Post
Events
Th1, 19, 2017
ticket
$135
Th8, 3, 2017
ticket
$135
Th12, 27, 2017
ticket
$135
Th12, 27, 2017
ticket
$135