Giọng hát hay tuần 4 tháng 12 – 2013: MÙA XUÂN CAO NGUYÊN

Giọng hát hay tuần 4 tháng 12 – 2013: MÙA XUÂN CAO NGUYÊN

Giọng hát hay tuần 3 tháng 11 – 2013: Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Em – Ca Sỹ : Diễm Huỳnh

Giọng hát hay tuần 3 tháng 11 – 2013: Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Em – Ca Sỹ : Diễm Huỳnh

Giọng hát hay tuần 4 tháng 11 – 2013: Lá thư cuối cùng – Ca Sỹ : Mr. Tam

Giọng hát hay tuần 4 tháng 11 – 2013: Lá thư cuối cùng – Ca Sỹ : Mr. Tam

Giọng hát hay tuần 4 tháng 11 – 2013: Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu – Ca Sỹ : Minh Ngọc

Giọng hát hay tuần 4 tháng 11 – 2013: Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu – Ca Sỹ : Minh Ngọc

Giọng hát hay tuần 4 tháng 11 – 2013: CHUYỆN THẰNG SAY

Giọng hát hay tuần 4 tháng 11 – 2013: CHUYỆN THẰNG SAY

Giọng hát hay tuần 4 tháng 11 – 2013: Người Thầy Năm Xưa – Singer: Diễm Huỳnh

Giọng hát hay tuần 4 tháng 11 – 2013: Người Thầy Năm Xưa – Singer: Diễm Huỳnh

Giọng hát hay tuần 4 tháng 11 – 2013: Ân tình đánh mất – Ca Sỹ : Mr. Nam

Giọng hát hay tuần 4 tháng 11 – 2013: Ân tình đánh mất – Ca Sỹ : Mr. Nam

Giọng hát hay tuần 4 tháng 11 – 2013: Hãy Đến Với Anh – Ca Sỹ : Minh Thành

Giọng hát hay tuần 4 tháng 11 – 2013: Hãy Đến Với Anh – Ca Sỹ : Minh Thành

Giọng hát hay tuần 3 tháng 11 – 2013: Cơn Mưa Ngang Qua

Giọng hát hay tuần 3 tháng 11 – 2013: Cơn Mưa Ngang Qua

Giọng hát hay tuần 3 tháng 11 – 2013: Nỗi Buồn Mẹ Tôi – Singer: Tiểu Linh

Giọng hát hay tuần 3 tháng 11 – 2013: Nỗi Buồn Mẹ Tôi – Singer: Tiểu Linh