Menu

MV Thưở Ấy Có Em

Giọng hát hay tuần 3 – 6 – 2017
Từ CD Vol 2 Ali Hoàng : Thuở Ấy Có Em
Giọng hát đến từ Florida – mỗi khi về Việt Nam lại ghé PTAGR thực hiện CD