Menu

MV Giáo Đường Im Bóng


Trích từ CD Vol 1 : Chrismast Delights
Thực hiện tại nhà thờ Cai Lậy ca khúc của nhạc sỹ Nguyễn Thiện Tơ . Nội dung…