Menu

Giọng này thi The Voice thì vào đội Giám khảo nào ha mấy bạn ? Mời các bạn cùng nghe một bài hát có tựa đề khá đẹp : Trẻ Và Đẹp Đẽ . Cũng là giọng hát hay đầu năm 2018 . Singer : Ms Thúy