Menu

Mỗi Lần về Việt Nam, Anthony lại ghé PTAGR


Hồi đó thu cho Anthony , cứ tưởng Anthony người nước ngoài . ke ke
thu 2 CD – 20 bài trong vòng 1 tuần, cũng may là chủ nhân CD từ bên phe giãy chết đã dặn phòng thu nơi thiên đường phối sẳn trước 15 bài …

Tựa đề : ai biểu biết nhiều chi cho khổ nà
Ai trong đời đều nói được ít nhất 1 thứ tiềng – đó là tiếng mẹ đẻ . nhưng hoàn cảnh đưa đẩy , đi đây đi đó nhìu , rồi biết 2 , 3 thứ tiếng . ở Pháp thời gian biết tiếng Pháp và có 1 mớ bạn bè Pháp, quy mã 1 hồi biết tiếng Mẽo ( quy mã = qua Mỹ ) và 1 đống bạn Mẽo.
vậy thì lúc thu Cd phải mần sao . thu 3 thứ tiếng chứ sao , hok thì đứa này nó sẽ kiu , sao mày hok hát tặng tao .thế là có 2 Cd . 1 CD thuần việt và 1 Cd Anh, Pháp .Ly kỳ nhất là nhân viên thu âm level ngôn ngữ nó hơi cao , nên mặc dù không hỉu gì sất nhưng nhằm nhò giề, tiếng Hờ Mông còn thu mix phà phà mà ???? .

1 trong những Cd phê pha, đắm đuối nhất mà mình từng làm và thích thú.
p/ s : đề nghị Anthony Nguyen qua Ý một thời gian , năm sau dìa phòng thu thiên đường thu Cd tiếng Ý nhoa

5 Comments

 • Tuoi Bui Nguyen / 25 May, 2018 at 6:35 am

  Best vocal, best wardrobe, best song = Grammy Award for Independent Artist Anthony Nguyen

  Reply
 • Ha Chi Nguyen / 25 May, 2018 at 6:35 am

  Hay???

  Reply
 • Vu Dan Huy / 25 May, 2018 at 6:36 am

  He got my vote!

  Reply
 • Angelina Memon / 25 May, 2018 at 6:37 am

  What a great night to listen to the jazz/pop with someone you love. And here listening to someone special, the singer, the Amerasian I just met in Chicago. It made my night extra special. Having my Dad came over for dinner and we are fond to listen to your music. I just can’t tell you how much we enjoyed it.

  Reply
 • Solange Thompson / 25 May, 2018 at 6:37 am

  You are singing my favorite from the sandpiper movie with Elizabeth Taylor love you sweetie!

  Reply